Privacyverklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Studio Marly, waarin wij jou tot in de puntjes informeren over hoe wij omgaan met het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Studio Marly vindt jouw privacy belangrijk en gaat dus zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Om je uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat jouw rechten zijn, is deze privacyverklaring opgesteld.

Studio Marly is een jong en fris ontwerpbureau dat staat te springen om jou te helpen. Wij helpen enthousiaste, jonge ondernemers hun verhaal tot leven te brengen door middel van grafische vormgeving. Een goede branding draagt bij aan naamsbekendheid en zorgt voor een herkenbare identiteit. Naast het laten ontwerpen van logo’s en huisstijlen, kun je bij Studio Marly ook terecht voor andere media-uitingen en websites.

Studio Marly denkt altijd graag met je mee en neemt net dat stapje extra om ervoor te zorgen dat jij gelukkig bent met het ontwerp.

 

Volledige naam:  Studio Marly

Adres: Deurnestraat 131, 6843 PP Arnhem

Website: www.studiomarly.nl

E-mail: hello@studiomarly.nl

Telefoonnummer: +31-6-82753288

KvK-nummer: 66300630

Binnen Studio Marly is er geen functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld.

 

Jouw persoonsgegevens

Voor de dienstverlening die Studio Marly biedt, kunnen bepaalde persoonsgegevens van jou nodig zijn. Hieronder vind jij een overzicht, welke persoonsgegevens door Studio Marly kunnen worden verzameld:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres;

Studio Marly verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Jij bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht jouw persoonsgegevens te verstrekken. Echter, wanneer jij de benodigde persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen sommige onderstaande handelingen simpelweg niet uitgevoerd worden door Studio Marly voor/ten behoeve van jou.

 

Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld

Persoonsgegevens worden natuurlijk niet zomaar verzameld, maar altijd met een reden. Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden, waarvoor Studio Marly persoonsgegevens kan verzamelen:

 • Het invullen van een contactformulier en/of het aanmaken van een account;
 • Het opnemen van contact met jou;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons;
 • Het registreren voor en verzenden van de nieuwsbrief;
 • Het verifiëren dat jij zegt wie jij bent, wanneer jij jouw rechten onder de privacywetgeving uitoefent.

Bij het plaatsen van een comment, een review of dergelijke, op de website of op de sociale mediapagina’s van Studio Marly worden ook jouw naam en eventueel jouw foto gepubliceerd. Het is niet mogelijk iets anoniem te plaatsen op onze website en/of onze sociale mediapagina’s.

 

Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld

De wet schrijft voor, dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dit op grond van een wettelijke basis moet plaatsvinden. Studio Marly verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening van Studio Marly;
 • Jij hebt toestemming gegeven voor de verwerking;
 • Studio Marly heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jij hebt de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat jij daartoe verplicht was.

Gerechtvaardigd belang

Soms hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Marketing: Als jij een dienst van ons afneemt, dan kunnen we jou na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke producten of diensten. Op deze manier kan Studio Marly groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van jouw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. Jij hebt bovendien altijd het recht om je af te melden voor dergelijke marketing.

 

Vorderingen

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. Wij hebben in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer wij niet het recht zouden hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen, dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichtingen, waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot de onze. Wanneer jouw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal hier na jouw bezwaar mee worden gestopt.

 

Cookies & Statistieken

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via jouw browser op jouw computer worden geplaatst. Studio Marly maakt enkel gebruik van functionele en technische cookies voor het goed en gebruiksvriendelijk (laten) functioneren van onze website. In dit soort cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hier is dan ook geen toestemming voor nodig.  Indien Studio Marly gebruik zal maken van trackingcookies, waarbij wel persoonsgegevens worden opgeslagen, zullen wij altijd uitdrukkelijk om jouw toestemming verzoeken bij het bezoeken van onze website.

 

Social media

Op de website van Studio Marly staan Social media knoppen. Door gebruik te maken van deze Social media, deel jij mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in jouw browser. Als jij wilt weten wat deze derde partijen met jouw  gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Delen met derden

Studio Marly deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn in ieder geval:

 • de hostingprovider, die de website op zijn server heeft staan;
 • de bank die de betalingen verzorgt;
 • de partij die onze administratie verzorgt;
 • de eventuele derden die wij inhuren ter uitvoering van de overeenkomst;
 • de partij die wij mogelijk inzetten voor het incasseren van een vordering.

De hierboven bedoelde derden bevinden zich binnen de EU. Het is deze derden niet toegestaan om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, waaronder marketing, acquisitie etc.

 

Bewaartermijnen

Gegevens worden bewaard, zo lang als nodig is om de dienstverlening van Studio Marly te leveren. Na afloop van de dienstverlening, worden jouw persoonsgegevens nog 12 maanden bewaard.

Een uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn zijn factuurgegevens, er is immers een wettelijke plicht deze zeven jaar te bewaren.

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van jouw toestemming, dan worden de persoonsgegevens nog maximaal 1 maand, nadat jij jouw toestemming hebt ingetrokken, bewaard.

 

Veiligheid website

Studio Marly houdt de website zo veilig mogelijk. Jouw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast wordt de website goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging te verzekeren.

 

Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Studio Marly.

Jij kunt jouw rechten uitoefenen door contact met Studio Marly op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken jou een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van jouw identiteitsbewijs vragen we jou om jouw pasfoto, machine-readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Meer informatie over jouw rechten

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

 

Intrekken toestemming

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met STUDIO MARLY op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

 

Klachten

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je lezen hoe jij dit moet doen.

 

Studio Marly, Privacyverklaring,  Februari 2020.

Services

Wil je graag weten wat Studio Marly zoal doet? Bekijk de services op de servicepagina of neem gerust contact op met Studio Marly. Wij geven je graag een passend advies. 

Laten we samen
magie creëren ✨